Χατζηπέτρου 6, Καλαμπάκα

6974123473 - 2432077300

info@dimasibarbara.gr

Οφθαλμολογικό Ιατρείο Βαρβάρας Δημάση

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΩΧΡΑΣ

Είναι μια βλάβη της ωχράς κηλίδας που προκαλεί προοδευτική απώλεια της κεντρικής όρασης. Η ωχρά κηλίδα είναι μια μικρή περιοχή του αμφιβληστροειδούς στο πίσω μέρος του οφθαλμού που σας επιτρέπει να βλέπετε λεπτομέρειες έτσι ώστε να μπορείτε να διαβάζετε ή να οδηγείτε. Όταν η ωχρά κηλίδα δεν λειτουργεί σωστά η κεντρική σας όραση είναι θολή, και εμφανίζει περιοχές σκοτεινές ή παραμορφωμένες (μεταμορφοψία). Η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας δυσχεραίνει τόσο την κοντινή, όσο και την μακρινή σας όραση, με αποτέλεσμα ορισμένες δραστηριότητες, όπως το πέρασμα κλωστής σε βελόνα ή το διάβασμα, να είναι δύσκολες ή και αδύνατες.

Οι δυο συνηθέστερες μορφές της ΗΕΩ είναι η «ξηρή» (ατροφική) και η «υγρή» (νεοαγγειακή):

«ΞΗΡΗ» ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ

Οι περισσότεροι ασθενείς έχουν τη «ξηρή» μορφή της ΗΕΩ. Προκαλείται από γήρανση και ατροφία της ωχράς κηλίδας. Η μείωση της όρασης είναι συνήθω προοδευτική σε διάστημα μηνών ή ετών

«ΥΓΡΗ» ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ

Η «υγρή» μορφή αφορά περίπου το 10% των ασθενών με ΗΕΩ. Προκαλείται από την ανάπτυξη παθολογικών αγγείων (νεοαγγεία) κάτω από τον αμφιβληστροειδή χιτώνα στο πίσω μέρος του ματιού σας. Τα αγγεία αυτά διαρρέουν υγρό ή/και αίμα θολώνοντας την κεντρική σας όραση. Η θόλωση αυτή μπορεί να εμφανιστεί απότομα.

Η ζημιά που προκαλείται από τον εκφυλισμό της ωχράς κηλίδας συνήθως δεν αναστρέφεται, αλλά η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του βαθμού της απώλειας της όρασης και στην σταθεροποίηση της κατάστασης.Η πάθηση μπορεί να οφείλεται σε γενετικούς παράγοντες ωστόσο η ηλικία, η διατροφή, το κάπνισμα και η έκθεση στον ήλιο είναι παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν στην εμφάνιση της. Άτομα με θετικό οικογενειακό ιστορικό συνίσταται να κάνουν συχνότερα έλεγχο γιατί ο κίνδυνος να εμφανίσουν την ασθένεια είναι μεγαλύτερος.

Άλλες παθήσεις

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα

9:00 – 13:30
18:00 – 20:30

Τρίτη

9:00 – 13:30
18:00 – 20:30

Τετάρτη

9:00 – 13:30

Πέμπτη

9:00 – 13:30
18:00 – 20:30

Παρασκευή

9:00 – 13:30
18:00 – 20:30

Σάββατο

Κλειστό

Κυριακή

Κλειστό